Överlåtelse av aktier

När du säljer kvalificerade aktier i ett fåmansföretag ska du redovisa försäljningen till Skatteverket. En aktie är kvalificerad om du själv eller närstående varit verksam i bolaget i betydande omfattning under det år du säljer aktierna eller något av de fem föregående åren.

Bolaget är ett fåmansbolag om minst häften av rösterna ägs av högst fyra personer. Flera personer som är närstående räknas som en person.

När det sker en förändring som påverkar bolagets registering hos Skatteverket så är det firmatecknaren som ansvara för att uppgifterna ändras. 

Vi kan bistå dig som firmatecknare med detta.