Rådgivning

Bytabolag.se law är vår affärsjuridiska avdelning som vänder sig främst till små och medelstora företag. Bytabolag.se law biträder företag av olika ägarstrukturer i frågor som rör bolagsrätt.

Det innebär att vi tillhandahåller juridiska lösningar och rådgivning i frågor om bildande och förvaltning av aktiebolag.

Hos oss på Bytabolag.se law har vi ett starkt team bestående av revisorer, jurister samt advokater med lång och gedigen erfarenhet inom aktiebolagsrätt och affärsjuridik. Utgångspunkten är effektivare affärer med stöd av juridiska lösningar och ett brett nät av specialister inom respektive område.

En överlåtelse kräver en individuell plan utifrån bolagets behov och förutsättningar, detta är vår expertis.