Kvalitetskontroll

Att hålla en hög kvalité på våra tjänster och på de bolag vi förmedlar är väldigt viktigt för oss. Vi gör kontinuerligt stickprov på de bolag och annonser som återfinns på vår sida. Data hålls kontinuerligt uppdaterat dagligen. 

På begäran kan vi även granska enskilda bolag som en del av köpprocessen. Kontakta oss gärna för denna tjänst.