Kundförutsättningar

Hos oss kan både juridiska och fysiska personer registera sig. Vi förmedlar endast kontakten mellan köpare och säljare och är således inte säljare av bolagen.

Säljare ska kunna legitemera sig med körkort, pass eller annat godkänt svenska id kort. Detta för att vi ska kunna verifiera att man är firmatecknare i det bolag man vill sälja.