Skatt

Bytabolag.se Law tillhandahåller oberoende skatterådgivning och biträde i skattemål hos Skatteverket och skattedomstolarna.

Avdelningen är särskilt inriktad på processuella och revisionsrelaterade frågor, transaktionsrelaterade skattefrågor (överlåtelser och omstruktureringar av företag och fastighetsinnehav) samt internationell personbeskattning.

Inom verksamhetsområdet erbjuder avdelningen avtalsgranskning och upprättande av avtal i såväl privata som kommersiella sammanhang.

Målgruppen är entreprenörer, ägarledda företag , koncerner samt privatpersoner.