Immaterialrätt

För att maximera värdet av ett bolags immateriella tillgångar krävs lika delar juridisk kunskap som affärsstrategi. Vi har erfarenhet av kommersialisering av såväl produkter som tjänster och är särskilt starka inom varumärkes- och upphovsrätt.