Arbetsrätt

Det kan vara snårigt att hantera en uppsägning eller säkerställa att bolaget är skyddat mot att kunder följer med anställda till konkurrerande verksamheter. Vi arbetar både förebyggande och hanterar tvister med arbetstagare.